misc

Ver. 4.0 以降の Google XML Sitemaps の挙動、主に、sitemap.xml, robots.txt について、少しまとめておく。

Google XML Sitemaps は自動で sitemap ...